© 2018 by Yunchang Yang

Elīna Garanca, Guangzhou Opera House, 2015